Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rob van Vliet - 0578 560524 -   r vliet1962@kpnmail.nl  

Penningmeester: Janco Raveling - 0578 694577 - jancoraveling@gmail.com

Secretaresse: Marianne van der Meer - 06-46954322 

Overige bestuursleden:

Marianne Dirven  - 06-11217337

Francine van den Bergen - 06-18065836

Delphine van Vliet - 06-53696168

 

 

Het bestuur vergadert maandelijks op woensdagavond.
 
 

 

Erelid

Eric Kalf is op 28 apri 2021 tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van 
Music 4 All, vanwege zijn talloze jarenlange bewezen diensten aan onze vereniging.  
 

 
 
 

 

Privacyregelgeving (AVG), gevolgen voor vereniging Music 4 All

Afspraken juni 2019

Per 25 mei 2018 is de Privacy-regelgeving aangescherpt in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. Ook voor onze vereniging heeft deze verordening consequenties. Hieronder is aangegeven hoe Music 4 All hiermee omgaat. Music 4 All is zich ervan bewust dat de wetgeving persoonsgegevens is gewijzigd en wat dat inhoudt voor de vereniging.

 1. De leden van een organisatie hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. De maatregelen die door Music 4 All zijn vastgelegd worden jaarlijks met de leden gedeeld. Het initiatief voor inzage, correctie, verwijdering ligt bij de leden.
 2. Het bestuur slaat de volgende persoonsgegevens die relevant zijn op in haar bestand (adresbestand/betalingsoverzicht):
  1. Naam/(mail)adres/woonplaats
  2. Datum aanvaarding lidmaatschap (jaar)
  3. Betaling lidmaatschap ja/nee
 3. De gegevensdragers van Music 4 All zijn beschermd tegen optreden van datalekken. Het bestuur en de leden zijn verantwoordelijk voor deze bescherming. Bij een datalek moet je denken aan het verliezen of gestolen worden van USB-sticks, laptops en tablets enz. Of aan het gehackt worden van je gegevens, dan wel het verlies van fysieke overzichten (papier).
 4. Voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming nodig van de betrokkenen. In het dataverkeer is (bij de ‘handtekening’) een zin opgenomen die deze toestemming regelt.
 5. Alle (groeps)mailverkeer wordt BCC verzonden.
 6. Webpagina’s bevatten noodzakelijke informatie over Music 4 All. Naast de gegevens van het bestuur bevat het ook informatie over de verschillende koren en de dirigent.
 7. Ledenoverzichten met alle gegevens (adres/telefoon/mail) zijn niet online opgeslagen.
 8. Voor foto’s waarop mensen staan geldt het volgende: foto’s van evenementen waar mensen herkenbaar op staan kunnen worden gepubliceerd zonder dat er toestemming is gegeven. Alle leden kunnen aangeven per e-mail (info@music-4all.nl) of ze bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s waar ze op staan. Deze worden dan niet gepubliceerd.