Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rob van Vliet - 0578 560524 -   r vliet1962@kpnmail.nl  

Penningmeester: Janco Raveling - jancoraveling@gmail.com

Secretaresse: Marianne van der Meer   06-46954322 

Overige bestuursleden:

Corrie van der Valk - 0578 692984 - corrie.vandervalk@gmail.com

Marianne Dirven  - 038 4448504 

 

Het bestuur vergadert maandelijks op woensdagavond.