Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rob van Vliet - 0578 560524 -   r vliet1962@kpnmail.nl  

Penningmeester: Janco Raveling - jancoraveling@gmail.com

Secretaresse: vacature  info@mus ic-4all.nl

Overige bestuursleden:

Corrie van der Valk - 0578 692984 - corrie.vandervalk@gmail.com

Marianne van der Meer   06-46954322 

Marianne Dirven 

 


Het bestuur vergadert iedere laatste woensdag van de maand.